Rentokil Initial juridisk meddelelse

Disse betingelser gælder for dit besøg på dette website, og du er ansvarlig for at gøre andre opmærksomme herpå, hvis de får adgang til materialet gennem dig.

Dette site er beskyttet af copyright. Det er udgivet af Rentokil Initial plc og må ikke kopieres andet end ved almindelig download og læsning på en enkelt computer for privat intern forretningsbrug. Det må ikke, på anden måde, reproduceres eller transmitteres eller gøres tilgængeligt på et netværk uden forudgående skriftlig tilladelse fra Rentokil Initial plc.

Navnene "Rentokil®" og "Initial ®" er registrerede varemærker.

Enhver overtrædelse af Rentokil Initials rettigheder vil medføre retsforfølgning.

Dette site er kun til information. Rentokil Initial plc har anvendt rimelig omsorg og færdigheder ved udarbejdelsen af dette site, men påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af informationer på dette site, og påtager sig intet ansvar for specifikke udtalelser eller resultatet af en eventuel anvendelse af disse.

Intet på dette site må opfattes som et tilbud eller en invitation til at sælge, eller et tilbud om køb, af nogen aktier i Rentokil Initial plc, og intet på dette site må opfattes som en anbefaling af køb af aktier i Rentokil Initial plc. Hvis du overvejer investering bør du lave dine egen uafhængige vurdering og søge professionel, juridisk og finansiel rådgivning.

Lad os hjælpe dig!

  • 70 11 33 10
  • Ring til Initial
Kontakt os