Vores forretnings etik og lovgivning

Vores forretnings etik og lovgivning

Adfærdskodeks

Rentokil Initial har, som en af verdens førende service virksomheder, et ansvar for at sætte de højeste standarder for adfærd. Vores adfærdskodeks er designet til at hjælpe os med at opnå dette. Det er en grundlæggende forpligtelse til at overholde alle gældende lovkrav, og at gøre det med høje etiske standarder.

Adfærdskodeksen beskriver ansvaret over for kolleger og kunder samt til virksomheden. Det understreger vores vilje til at forankre vores værdier omkring Service, Relationer og Teamwork og en kultur af integritet på tværs af vores gruppe.

Vores virksomheder er forpligtet til ikke alene at handle i overensstemmelse med loven i hvert land, hvor de er til stede, men også til en nul tolerance over for bestikkelse og korruption. Dette er beskrevet i vores adfærdskodeks og i vores antikorruptionspolitik.

Bestikkelse og korruption

Rentokil Initial virksomheder opererer i mange lande og er underlagt lokale love om bestikkelse og korruption. Da det er en britisk virksomhed er Rentokil Initial desuden underlagt UK Bribery Act 2010. Yderligere, fordi selskabets aktier handles i USA, er virksomheden også underlagt den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA). Både de britiske og amerikanske love gælder i hele verden, hvilket betyder, at ikke blot vil en lokal lov brydes, men i visse tilfælde vil den samme ukorrekte optræden være en strafbar handling i både USA og England.

Rentokil Initial har en nul tolerance over for bestikkelse og korruption og fortsætter med at kommunikere politikker og processer, bakket op af uddannelse og certificering for at sikre dette er forstået og fulgt op af både medarbejdere og forretningspartnere.

Mere information om disse og andre af koncernens politikker kan findes på engelsk, på gruppens hjemmeside: rentokil-initial.com.

Lad os hjælpe dig!

  • 70 11 33 10
  • Ring til Initial
Kontakt os